نمای عجیب کاخ سفید برای هالوین

به مناسبت جشن هالوین، نمای کاخ سفید با عنکبوت‌های بزرگ ترئین شد

به مناسبت این جشن سنتی نمای کاخ سفید نیز ظاهر عجیبی به خود گرفت. دکوراتورها یا آویزان کردن تعدادی عنکبوت بزرگ از نمای این ساختمان، تلاش کردند این مناسبت را در کاخ سفید هم نشان دهند. گفته می‌شود مسئولیت اجرای جشن هالوین را ملانیا ترامپ برعهده گرفته هست.
تصویر زیر نمای بیرونی کاخ سفید را نشان می‌دهد.

نمای عجیب کاخ سفید برای هالوینهجوم عنکبوت‌های غول پیکر به کاخ سفید