عکس حالت افسردگی مغز

مغز عضو کوچک اما حیاتی بدن هست که به تمام نقاط بدن برای ادامه حیات دستور صادر می‌کند و تمامی فعالیت‌های انسان تحت فرمان مغز قرار می‌گیرند. روانشناسان و عصب شناسان مطالعات زیادی روی مغز انسان انجام داده‌اند و موفق شده‌اند عملکرد مغز را در دو جالت افسردگی و شادی ثبت کنند. در تصویری که می‌بینید، سمت چپ مغز انسانی را نشان می‌دهد که غمگین هست و افسردگی دارد اما سمت راست مغزی هست که در حالت شادی در حال فعالیت هست. دانشمندان به این نتیجه رسیدند که مغز انسان در حالت شادی بیشتر از سایر حالت‌ها فعالیت می‌کند.

عکس حالت افسردگی مغزعملکرد مغز را در هنگام افسردگی ببینید.